Το 11ο ακαδημαϊκό έτος του πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά και στην Επιστήμη του Καφέ – Ernesto Illy ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές που έχουν πτυχίο στα οικονομικά, τη μηχανολογία και τις γεωπονικές επιστήμες μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με
την καλλιέργεια του καφέ, την κοινωνική αξία της κατανάλωσης του καφέ και την κουλτούρα των
χωρών παραγωγής.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι μοναδικό στον κόσμο, ενώ από τους 206 φοιτητές που αποφοίτησαν τα
προηγούμενα δέκα ακαδημαϊκά έτη,το 88% εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον κόσμο του καφέ, ενώ έχουν βελτιώσει τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά,οι εννέα ενότητες του μαθήματοςπαρέχονται με υβριδικό τρόπο και θα κατανεμηθούν σε δώδεκα μήνες.

Τελευταία νέα