Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου τo workshop με την ιταλική εταιρεία XEDEQUA στα γραφεία του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
Η XEDEQUA είναι μια ιταλική startup εταιρεία από την περιοχή του FRIULI VENEZIA GIULIA η οποία στοχεύει να προβάλει και να παρουσιάσει τις ομορφιές και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της μέσα από τα προϊόντα της.
Η Xedequa παράγει κυρίως καινοτόμα αλκοολούχα ποτά υψηλής ποιότητας που προέρχονται από την ανάμιξη παραδοσιακών βοτάνων και εκλεκτές πρώτες ύλες.
To κύριο προϊόν της είναι το GINTERIOR ένα PREMIUM GIN.
H υπεύθυνη της ιταλικής εταιρείας συνάντησε κατά την διάρκεια της ημέρας ελληνικές εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας, επιλεγμένες από το εμπορικό τμήμα του Επιμελητηρίου μας, οι οποίες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το προϊόν της.

Τελευταία νέα