Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ένωση Βιομηχάνων Νάπολης σε μία τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης την 29η Σεπτεμβρίου 2023 παρουσία μελών των φορέων. Το Πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει πως οι δύο φορείς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και από κοινού θα εργάζονται για τη σύσφιξη των σχέσεων και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των μελών των δύο κοινοτήτων μέσω των κάτωθι ενδεικτικών ενεργειών:
• Προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και συνεργασία μεταξύ των εταιρειών-μελών.
• Αξιοποίηση διαύλων επικοινωνίας με τοπικούς θεσμούς για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης των δύο κοινοτήτων.
• Διοργάνωση σεμιναρίων, καθιέρωση υποτροφιών, ενεργοποίηση πρακτικής άσκησης.
• Συμφωνίες και συμμετοχή σε δημόσιους και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.

Για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας και η Ένωση Βιομηχάνων Νάπολης συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα γραφείο «Αντένα» στη Ένωση Βιομηχάνων Νάπολης για τις εταιρείες – μέλη και τους συμβούλους του Ιταλο-Ελληνικού- Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το γραφείο «Αντένα» αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών στη Νότιο Ιταλία και να λειτουργήσει ως ενημερωτικός κόμβος για τις ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς στις εταιρείες – μέλη της Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης.
Σε αυτό το πλαίσιο και βάση της συμφωνίας, το Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο Αθηνών θα παρέχει σε εταιρείες – μέλη της Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης μια σειρά από υπηρεσίες, όπως ανάλυση και έρευνες αγοράς, πληροφορίες για τις κύριες διεθνείς εκθέσεις, εύρεση και επιλογή επιχειρηματικών εταίρων, καθώς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ειδικό προσυμφωνημένο κόστος’’

Στα αριστερά ο Πρόεδρος Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης : Cav.Lav.Dott. Costanzo Jannotti Pecci
και στα δεξιά ο Πρόεδρος Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας : Cav.Avv. Ιωάννης Τσαμίχας

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας δήλωσε σχετικά: «Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης αποτελεί τη βάση για ακόμα στενότερη συνεργασία, για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη στενών επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών. Η Ένωση Βιομηχανιών Νάπολης αποτελεί σταθερό εταίρο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας και οι εταιρείς – μέλη της έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Είμαι βέβαιος ότι το νέο γραφείο μας στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Βιομηχάνων Νάπολης θα συμβάλλει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.»

Σχετικά με Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η σημαντική συμβολή του Επιμελητηρίου στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αναγνωρίστηκε επίσημα από το Ιταλικό κράτος βάσει του νόμου 518/1970. Σήμερα, αριθμεί πάνω από 1000 μέλη και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη των ιταλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και των ελληνικών επιχειρήσεων που προσδοκούν να επεκτείνουν την δραστηριότητα τους στην Ιταλία, ενώ ως μέλος της Ένωσης Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων (Assocamerestero) είναι παρών σε 63 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μελών του.

http://www.unindustria.na.it/area-stampa/comunicati-stampa/article/14302-un-antenna-per-il-business-atene-napoli?fbclid=IwAR3QRwHCQEqd_rVAqDocwJsItYAym5nunpn0MQR1Cb7fKtWKK9uCug_kEj4