Το Eλληνο-Iταλικό  Eπιμελητήριο Αθήνας, συμμετείχε στο 32° Παγκόσμιο Συνέδριο της Ένωσης Ιταλικών διμερών Επιμελητηρίων (Assocamerestero) , που έλαβε χώρα στο Colli del Trento ( Αscoli Piceno) από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου 2023