• Η ABB διακρίθηκε από τον παγκόσμιο, περιβαλλοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP) για τον ηγετικό της ρόλο στην εταιρική διαφάνεια και την απόδοση στον τομέα της κλιματικής αλλαγής
  • Πλήρως ευθυγραμμισμένος με την Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), ο CDP διαθέτει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο και οι βαθμολογίες του καθοδηγούν ευρέως τις αποφάσεις επενδύσεων και προμηθειών των εταιρειών προς μία οικονομία μηδενικού άνθρακα, που είναι παράλληλα ανθεκτική και βιώσιμη
  • Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τους αυστηρούς στόχους για μηδενικές εκπομπές CO2 που έχει θέσει η ABB, οι οποίοι βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και είναι σύμφωνοι με το πρότυπο Net-Zero του Science Based Targets initiative (SBTi)

Η ABB διακρίθηκε από τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP) για την ηγετική της θέση στην εταιρική διαφάνεια και την απόδοση στην κλιματική αλλαγή, εξασφαλίζοντας μια θέση στην ετήσια «A List» του. Με βάση τα δεδομένα που καταγράφηκαν μέσω του ερωτηματολογίου Κλιματικής Αλλαγής του CDP για το 2023, η ABB είναι μία από τις λίγες εταιρείες που πέτυχαν βαθμολογία «Α» – ανάμεσα σε περισσότερες από 21.000 συνολικά εταιρείες που αξιολογήθηκαν. Το 2023, περισσότερα από 740 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – με περιουσιακά στοιχεία άνω των 136 τρις δολαρίων – ζήτησαν, μέσω της πλατφόρμας του CDP, από τις εταιρείες να αποκαλύψουν δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για το περιβάλλον από τις δραστηριότητές τους.

«Η ABB ακολουθεί μία αυστηρή προσέγγιση, βασιζόμενη στην επιστήμη, έχοντας σκοπό την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο Net-Zero του Science Based Targets initiative (SBTi). Η συμπερίληψή μας στην A List του CDP αποτελεί σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών μας για βιωσιμότητα και της δέσμευσής μας να θέτουμε φιλόδοξους και ουσιαστικούς στόχους αειφορίας», δήλωσε η Anke Hampel, Group Head of Sustainability της ABB.

Η εταιρεία έχει υποβάλει τους νέους στόχους της στο SBTi, με την επικύρωσή τους να αναμένεται κατά τη διάρκεια του 2024. Αυτοί περιλαμβάνουν ευθυγραμμισμένους με τους «1,5°C» στόχους των Πεδίων Εφαρμογής 1 και 2 για μείωση των εκπομπών CO2e κατά 80% έως το 2030 και 100% έως το 2050 σε σχέση με το μέτρο σύγκρισης που ορίστηκε το 2019. Με κυλιόμενο μέσο όρο 12 μηνών, από το τρίτο τρίμηνο του 2023 η ABB πέτυχε μείωση 72% στις εκπομπές CO2e των Πεδίων Εφαρμογής 1 και 2 σε σύγκριση με το 2019. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία θα δημοσιευθούν στις 23 Φεβρουαρίου, στο 2023 annual reporting suite της ABB.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει θέσει νέους στόχους εκπομπών CO2e στο Πεδίο Εφαρμογών 3, με στόχο τη μείωση κατά 25% έως το 2030 και 90% έως το 2050 σε σχέση με το 2022.

Ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες οδηγίες του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) για αποφυγή εκπομπών CO2e, η ABB έχει επίσης μεγαλύτερες φιλοδοξίες σε αυτόν τον τομέα και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξοικονομήσουν 600 Mt εκπομπών CO2e μέσω των πωλήσεων των προϊόντων της από το 2022 έως το 2030. Η ABB βοήθησε τους πελάτες της – από τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, τα data centers, κ.α. – να εξοικονομήσουν 70 Mt CO2e το 2022.

Ο CDP κάνει χρήση μιας λεπτομερούς και ανεξάρτητης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εταιρειών, δίνοντας βαθμολογία από A έως D με βάση την πληρότητα των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν, την επίγνωση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και την επίδειξη βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων. Όσες εταιρείες δεν περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, βαθμολογούνται με F.

ABB (ABBN: SIXSwissEx). Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 140 χρόνια αριστείας, οι περισσότεροι από τους 105.000 εργαζόμενους της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr