Στις 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την VII έκδοση του Διεθνούς Λογοτεχνικού Βραβείου 
«Γ. Rohlfs - F. Mosino - A. Karanastasis» στην Bova της Καλαβρίας με την παρουσία του 
Ελληνο-Iταλικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Με το πέρας της εκδήλωσης  συστάθηκε   μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους :  τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνο-Ιταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών Πάνο Βαμβακάρη, Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ιταλικού   Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπεύθυνος γραφείου Επιμελητηρίου στην Καλαβρία) Fabio Bruno Pisciuneri, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Apodiafazzi  Carmelo Nucera, τον Διευθυντή του  ” GAL Area Greganica”( Οργάνωση που επιχειρεί σε 17 Δήμους)  Pietro Alessandro Polimeni, (εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο  Filippo Paino),  τον Καθ. Giovanni Spampinato του Τμήματος Γεωπονίας  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου του Reggio Calabria, τον  Silvio Rotundo  από τον Σύνδεσμο eu20  τεχνικός συνεργάτης του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου  , και τον δήμαρχο της Bova, Santo Casile.

 

Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε για τη δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών και θεσμών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Καλαβρία  και στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες τόνισαν τις ευκαιρίες που μπορούν να αναληφθούν στο εγγύς μέλλον  σε διάφορα θέματα και τομείς της Οικονομίας , εκπαίδευσης , αθλητισμού και  Κουλτούρας. Η ομάδα εργασίας, αποφάσισε να  συνεχίσει το έργο της για την οικοδόμηση του δικτύου με συνεχείς τακτικές συναντήσεις , στις οποίες θα συμμετέχουν  εκπρόσωποι θεσμών  και  οργανισμών από ολόκληρη την περιοχή  του Ιονίου της Καλαβρίας και της Ελλάδος.