Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω της 100% θυγατρικής του DAMCO ENERGY Α.Ε. δραστηριοποιείται στις πωλήσεις, εγκαταστάσεις και ενοικιάσεις Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.

 

Η DAMCO ENERGY A.E., σε συνεργασία με διεθνείς οίκους, έχει προμηθεύσει την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καθώς και αρκετές βιομηχανίες με μονάδες παραγωγής από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη «με το κλειδί στο χέρι».

 

Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από μοντέρνα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, βασισμένα σε δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσεως ή σε αεριοστρόβιλους. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες βασικού φορτίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε Σταθμούς Παραγωγής με σκοπό την τροφοδότηση του Εθνικού Δικτύου, καθώς επίσης και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού στην βιομηχανία. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες εφεδρείας για την κάλυψη περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μπορούν να παραδοθούν και σε containers, ειδικά σχεδιασμένα για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση.

 

Μέσω των συνεργασιών με σημαντικούς κατασκευαστικούς οίκους, μπορεί να προμηθεύσει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μεγάλου εύρους ισχύος με την δυνατότητα να λειτουργούν με διαφορετικούς τύπους καυσίμου (μαζούτ, ντίζελ ή φυσικό αέριο). Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη είναι δυνατόν να παραδοθούν «με το κλειδί στο χέρι» και ο Όμιλος, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να αναλάβει την λειτουργία τους ή και την συντήρησή τους.

Ο ΟΜΙΛΟΣ αναλαμβάνει τη συντήρηση / επισκευή εγκατεστημένων μονάδων ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή τον τύπο του κινητήρα που χρησιμοποιούν ( 2χρονος ή 4χρονος ). Μέσω εξειδικευμένων συνεργείων ο ΟΜΙΛΟΣ συντηρεί ένα σημαντικό αριθμό μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( CEGIELSKI, MAN, GMT, FINCANTIERI ) εγκατεστημένων κυρίως στους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, προμηθεύοντας όπου απαιτείται τα σχετικά ανταλλακτικά ( καινούρια ή ανακατασκευασμένα ).

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ επίσης διαθέτει στις αποθήκες του μεταχειρισμένες μονάδες σε άριστη κατάσταση, έτοιμες να παραδοθούν άμεσα.

 

Χαρακτηριστικά έργα του ΟΜΙΛΟΥ:

 

Στον τομέα των μονάδων βάσεων με κινητήρες ντίζελ, η προμήθεια με το κλειδί στο χέρι 4 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών x 12,3 MW στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (Κρήτη), 2 x 13 MW στον ΑΗΣ Σορωνής (Ρόδος), 2 x 6,3 MW + 1 x 12,3 MW στον ΑΣΠ Σάμου, 1 x 1 MW + 1 x 12,3 MW στον ΑΣΠ Χίου, κλπ. 

Στον τομέα των αεριοστροβιλικών μονάδων, η προμήθεια με το κλειδί στο χέρι μιας μονάδας 13,2 MW στον ΑΣΠ Θήρας, ένα fasttrack έργο που ολοκληρώθηκε σε μόλις 6 μήνες από την λήψη της παραγγελίας.

Στον τομέα των φορητών μονάδων, η προμήθεια στην ΔΕΗ ( Κως ) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε ένα container, ισχύος 2,5 MW με καύσιμο μαζούτ ( συνολικά έχουν προμηθευτεί στην ΔΕΗ 9 φορητές μονάδες με καύσιμο μαζούτ ).

Ένας από τους σημαντικούς τομείς που δραστηριοποιείται ο ΟΜΙΛΟΣ, είναι και η ενοικίαση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη εποχιακών αιχμών στη ζήτηση ( π.χ. τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα, όσο και στα νησιά κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου) ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( π.χ. σε περιπτώσεις καταστροφής δικτύων λόγω κακοκαιρίας, βλαβών σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής κλπ.), καθώς επίσης και για την ασφαλή, αδιάκοπη και αυτόνομη ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων ( όπως αθλητικές εκδηλώσεις ).

Ο ΟΜΙΛΟΣ κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και έχει ήδη υπογράψει σημαντικό αριθμό Συμβάσεων με την ΔΕΗ για την κάλυψη της μεγίστης ζήτησης του καλοκαιριού τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα (Μεγαλόπολη) όσο και σε διάφορα νησιά ( Πάρος, Μύκονος, Κως, Ρόδος, Κρήτη ).

 

Επίσης έχει δραστηριότητες και στο εξωτερικό, όπου επίσης έχει ήδη συνάψει σημαντικές συμβάσεις ( Κύπρος κλπ.)

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που συνδέονται με την ενοικίαση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών όπως, μεταφορά και εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κατά τη διάρκεια της ενοικίασης καθώς και την απεγκατάσταση με τη λήξη της Σύμβασης.

Χαρακτηριστικά έργα του ΟΜΙΛΟΥ στον τομέα αυτό αποτελούν:

 

Εγκατάσταση με το «κλειδί στο χέρι» στον σταθμό της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 35 MW για την κάλυψη καλοκαιρινών αιχμών την περίοδο 2008-2011.

Εγκατάσταση με το «κλειδί στο χέρι» στον σταθμό της ΑΗΚ στον Βασιλικό – Κύπρου ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 45 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (2011-2012).

 

Η εταιρεία DAMCO ENERGY Α.Ε. είναι Μέλος Στήριξης του Ελληνο Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

 

www.copelouzos.gr/EPC-EquipmentSupply/zeugi/