Στην πρώτη θέση οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία με 2,5 Δισεκατομύρια και αύξηση 19,3%.

Αύξηση των Ιταλικών εισαγωγών στα 2.4 δις ευρώ +4,8%.

Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα σε 61 χώρες μέσω 84 Ιταλικών Διμερών  Επιμελητηρίων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό video:

https://www.youtube.com/watch?v=R_gaZmX9Me8