Ο άξονας Ελλάδας-Καλαβρίας εδραιώνεται και ενισχύεται.
Σήμερα, στην έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κρότωνα, συναντήθηκαν ο Έκτακτος Επίτροπος, Alfio Pugliese και ο Fabio Bruno Pisciuneri, Γραφείο (Αντένα) του ‘Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Αθήνας στην Καλαβρία .
Στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία μιας συνέργειας που θα επενδύσει στις δύο περιοχές, την Ελλαδα και τον Κρότωνα, για οικονομική, εμπορική και τουριστική ανάπτυξη.
Στο τέλος της σημερινής συνάντησης, ο Υπεύθυνος του Γραφείου (Αντένα) του ‘Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Αθήνας στην Καλαβρία, αποκάλυψε την ικανοποίηση του για τον διάλογο που ξεκίνησε με το Επιμελητήριο του Crotone, στο πρόσωπο του Προέδρου Alfio Pugliese σημειωνοντας τα εξης: «Είναι απαραίτητο να ενώσουμε τις οντότητες στην περιοχή για έναν συλλογικό σκοπό, επειδή μια συνεργασία μεταξύ δύο επιμελητηριακών ιδρυμάτων με μεγαλη ιστορική και κοινωνικό- πολιτιστική σημασία , αντιπροσωπεύει ένα σημείο καμπής που σίγουρα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά πρωτοβουλιών που προσφέρουν τρόπους και δυνατότητες ανάπτυξης στις ΜΜΕ της Καλαβρίας μέσα από ένα στάδιο ευκαιριών».
Η σημερινή περίσταση επικεντρώθηκε και στις πρώτες πρωτοβουλίες που θα προγραμματιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η Athens Food Expo Fair τον Μάρτιο του 2022, το κύριο γεγονός αυτού του κλάδου στην Ελλάδα, και που αποτελεί ευκαιρία για διαφήμιση, πωλήσεις, διεθνοποίηση και ανάπτυξη για μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.
«Αυτή είναι λοιπόν η αποστολή που θέλουμε να επιδιώξουμε, σε μια χώρα όπου πολύ συχνά τα κοσμήματα των μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν το φως που τους αξίζει», καταλήγει ο Fabio Pisciuneri, αφού η συνέργεια είναι το κλειδί που κερδίζει».