Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρήση του 2018 για τη ΜΕΓΑ, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και κερδών.

Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στα 193,62 εκατ. ευρώ έναντι 168,43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,95%. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,82 εκατ. ευρώ έναντι 3,35 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένα κατά 103,4%.

Το 2018 η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε κατά 8% το εργατικό δυναμικό της έναντι του 2017, απασχολώντας πλέον 567 άτομα και αυξάνοντας κατά 80% τις θέσεις εργασίας το διάστημα 2012-2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των βρεφικών πανών και πιο συγκεκριμένα τα Babylino Sensitive βρίσκεται ανάμεσα στα 60 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα.

Η εταιρεία ΜΕΓΑ είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνο Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας