Η Apogee Information Systems ολοκλήρωσε τον επανασχεδιασμένο και την ανάπτυξη του ιστότοπου του «Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας – Ελλάς (ΙΤΕ)», ενός από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, που ειδικεύεται στην καινοτόμα διεπιστημονική έρευνα σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σημαντικό επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Tο ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983 και την τελευταία 8ετία (2012-2020) έχουν υλοποιηθεί στους κόλπους του συνολικά 3.408 έργα από Ευρωπαϊκά, Διεθνή, και Εθνικά προγράμματα.

 Με υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και φήμη ως κορυφαίου επιπέδου ερευνητικό ίδρυμα παγκοσμίως, το ΙΤΕ εστιάζει στην καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που προάγει τη μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία. Αποσκοπεί στη επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, προσφέροντας ευκαιρίες για εξέλιξη και ανάδειξη ερευνητικών δράσεων σε τοπικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Apogee, ακολουθώντας στην φιλοσοφία του ιδρύματος, σχεδίασε μια σύχρονη και απόλυτα λειτουργική ιστοσελίδα, προσαρμόσιμη σε κάθε οθόνη απεικόνισης και κατάλληλη για τις ανάγκες όλων των χρηστών. Ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν σε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το ίδρυμα, τους κύριους στόχους του και τα εν εξελίξει προγράμματα, τις νεότερες επιστημονικές έρευνες και ευκαιρίες καριέρας. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Essence, ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Apogee, το οποίο παρέχει απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης και μελλοντικών αναβαθμίσεων, βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του ιδρύματαος, ώστε να μπορεί να εξελιχθεί αξιόπιστα σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής. Στα πλαίσια του έργου που υλοποιήθηκε, ο ιστότοπος λειτουργεί επίσης ως κόμβος πληροφοριών για όλες τις επιμέρους ιστοσελίδες των ινστιτούτων του ιδρύματος.

Μια σειρά από API, ροές εργασίας και αυτοματισμούς εφαρμόστηκαν για να διευκολυνθεί αυτό. Το αποτέλεσμα της υλοποίησης της πρότασης της Apogee είναι ένας ιστότοπος που ενημερώνεται καθημερινά και αυτόματα με πληροφορίες όπως θέσεις εργασίας, νέα και στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού, βοηθώντας στη συλλογή και διανομή όλων των απαραίτητων πληροφοριών μεταξύ των εννέα ινστιτούτων και μείωση του χρόνου στη διαχείριση περιεχομένου.

Η Apogee Information Systems είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στους αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς του σήμερα και στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, συγκεκριμένα σε Προσαρμοσμένες εφαρμογές ιστοτόπων και Διαδικτύου, AI και λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης, Διαχείριση Έργων, Ανθρώπινο Δυναμικό Πληροφορικής και Υπηρεσίες Online Marketing. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων λογισμικού με έμφαση στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών εταιρειών και οργανισμών μεσαίου/μεγάλου μεγέθους. Η ομάδα των ειδικών μας αποτελείται από προγραμματιστές, σχεδιαστές και επιχειρηματίες στρατηγικής με εμπειρία σε εμπορικούς, μη εμπορικούς και εκπαιδευτικούς τομείς.

( Η εταιρεία  Apogee Information Systems είναι Μέλος Στήριξης του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας)

www.apogee.gr