Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμερίζεται την παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και συντάσσεται με την εκπλήρωση του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 από τα διυλιστήρια, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.

Στόχος του Ομίλου είναι να μετεξελιχθεί σε έναν πάροχο ενεργειακών λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 50% μέχρι το 2030 και να επιτύχει ανθρακική ουδετερότητα έως το 2050, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, τα πράσινα καύσιμα, θα διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Η ανάπτυξη των πράσινων καυσίμων για τις οδικές μεταφορές, θα δημιουργήσει το πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών από τα καύσιμα της αεροπορίας, της ναυτιλίας και των βαρέων μεταφορών, καθώς και της αντικατάστασης της πρώτης ύλης για την πετροχημική βιομηχανία, προσφέροντας λύσεις σε τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν προς το παρόν εναλλακτικές τεχνολογίες.

Η πορεία της Διύλισης προς την παραγωγή πράσινων καυσίμων έχει ξεκινήσει με τις πρώτες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων. Με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, η παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα θα μπορούσε να μειώσει μέχρι και 100Mt τις εκπομπές CO2 από τις ευρωπαϊκές μεταφορές έως το 2035, μειώσεις που ισοδυναμούν με εξοικονόμηση CO2 από 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της ΕΕ.

Η συνεργασία ανάμεσα στους βιομηχανικούς τομείς θα δώσει στην ΕΕ την παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία για τη μετάβαση προς χαμηλές εκπομπές άνθρακα, δημιουργώντας ευκαιρίες για την εξαγωγή τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

(Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  είναι Μέλος Στήριξης του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας)