Πρόσκληση
Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με την
Università L’Orientale di Napoli και τη L’Università ta’ Malta
σας καλούν στη Διεθνή Ημερίδα με τίτλο
Italoellenica. Συναντήσεις για τη γλώσσα και τη μετάφραση
Italoellenica. Incontri sulla lingua e la traduzione
η οποία θα πραγματοποιηθεί
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 ώρες 9:00-19:00
στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλος στα Προπύλαια (Πανεπιστημίου 30)