Πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 27 Απριλίου, επιχειρηματικές online συναντήσεις με την ιταλική εταιρεία EURO HOLSTEIN
Η Euro Holstein s.r.l. είναι μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 1990 σε συνέχεια της παράδοσης της οικογένειας Sali, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο βοοειδών από τα μέσα του 1800.
Χαρακτηριστική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πώληση βοοειδών, τόσο για σφαγή όσο και για όλους τους κύκλους παραγωγής γάλακτος.
Ειδικότερα, η Euro Holstein έχει αποκτήσει με τα χρόνια μεγάλη εξειδίκευση στα βοοειδή που προορίζονται για παραγωγή γάλακτος.
Κατά την διάρκεια των 2 ημερών, ο υπεύθυνος της ιταλικής εταιρείας μπόρεσε να συζητήσει για ενδεχόμενες νέες συνεργασίες, με ελληνικές εταιρείες του κλάδου