Δείτε παρακάτω την ειδική έκδοση του Retail TODAY για τη Διεθνή Ημέρα Ιταλικής Κουζίνας
που έγινε υπό την αιγίδα του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας και διαβάστε τη συνέντευξη του προέδρου
μας Cav.Ιωάννη Τσαμίχα στις σελίδες 8 και 9.
Πατήστε εδώ για να ξεφυλίσσετε την έκδοση :