Αξιότιμα και Αγαπητά Μέλη του  Έλληνο -Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

Για την καλύτερη και σωστότερη ενημέρωση και  προβολής σας μέσω του Επιμελητηρίου μας  θα θέλαμε την επικαιροποίηση των στοιχείων της εταιρείας σας .

Παρακαλώ στείλτε μας ακριβείς πληροφορίες για την εταιρεία σας για να διαχειριστούμε καλύτερα την επαφή μας μαζί σας.

Επωνυμία Εταιρείας:

Διεύθυνση :

E-mail :

Αριθμός Τηλεφώνου :

Site    :www.

Υπεύθυνος επαφών με το Επιμελητήριό μας

Σύντομη περιγραφή Δραστηριότητας σας :

Τα στοιχεία μπορούν να σταλούν στο mail :: [email protected]