Η Galenica είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες που προάγει την έρευνα και υπηρετεί με συνέπεια και επιστημονική ευθύνη την υγεία, αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας και καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.

Ιδρύθηκε το 1974 από δύο φαρμακοποιούς, τον Διονύσιο Βαρελά και τον Βασίλειο Ταμβακά, και πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις του κλάδου, πραγματοποιώντας αξιοζήλευτους ρυθμούς προόδου και ανάπτυξης.

Αποτελεί την πρώτη ελληνική επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων αξιοποίησής της, μέσω της συνεργασίας με μεγάλους ερευνητικούς οίκους του εξωτερικού αλλά και στην ανάπτυξη δικής της τεχνογνωσίας πρωτότυπων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τα οποία εξάγει ήδη με επιτυχία σε χώρες των Βαλκανίων.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί επενδύσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εφαρμογών της στη δυνατότητα ανακάλυψης νέων μεθόδων, τόσο για τη θεραπεία, όσο και για την πρόληψη ασθενειών.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της εταιρίας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τα τμήματα της, και το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 300 άτομα.

Η Galenica  εστιάζει το ενδιαφέρον της και το σύνολο των προσπαθειών της στην κατανόηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας στο χώρο της Υγείας. Προσφέρει  καινοτόμες επώνυμες θεραπευτικές λύσεις, με φαρμακευτικά προϊόντα που συμβάλλουν στην:

προαγωγή της Υγείας

πληρέστερη ανακούφιση

ταχύτερη ίαση

βελτίωση της ποιότητας ζωής

προστασία της ίδιας της ζωής από ασθένειες

Οι άνθρωποι της Galenica εργάζονται με σκοπό να συνεισφέρουν στην προαγωγή και προάσπιση της Υγείας, αναπτύσσοντας προηγμένες θεραπευτικές λύσεις σε συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οίκους και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπακούοντας στις απαιτήσεις των καιρών και παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συγκυρίες και ανακατατάξεις στη διεθνή φαρμακευτική αγορά, η Galenica λειτουργεί ως ανοικτό μοντέλο καινοτομίας και συμμετέχει σε πλήθος συνεργασιών με ερευνητικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ινδίας.

 

Επενδύσεις στην Έρευνα

 

H Galenica  δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα αναζήτησης, ανάπτυξης ιδίων προϊόντων, ανάπτυξης- συνανάπτυξης και μελέτης νέων φαρμάκων και θεραπειών για διαφορετικές κατηγορίες  με κυρίαρχη προτεραιότητα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα  υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων. Σε επίπεδο βασικής ερευνητικής δραστηριότητας  συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οίκους και εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και αξιολόγησης ειδικών φαρμακευτικών εφαρμογών συμμετέχει στην εκπόνηση κλινικών μελετών, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων. Στον τομέα της έρευνας, η Galenica εστιάζει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προστιθέμενης αξίας φαρμακευτικών μορφών μέσω της νέα εταιρίας στην οποία συμμετέχει, την Expermed.

Εξαγωγές

 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πωλήσεών της, πραγματοποιεί με απόλυτη επιτυχία σταθερά βήματα επέκτασης και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Βαλκανικές Χώρες. Τα τελευταία χρόνια, η Galenica αναπτύσσει μια υγιή και ανοδική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρουμανία, μεταφέροντας στην χώρα την τεχνογνωσία της.

Δείτε τα προ’ι’όντα της στο www.galenica.gr/products

Η εταιρεία Galenica είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας

www.galenica.gr