Η ELPEDISON BV, εταιρεία ελεγχόμενη ισομερώς από την EDISONκαι την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, υπέγραψε σύμβαση εξαγοράς των συμμετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ και της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ELPEDISON Α.Ε.

Η EDISON ανακοινώνει ότι η ELPEDISON BV, εταιρεία ελεγχόμενη ισομερώς από την EDISON και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οριστικοποίησε σήμερα με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (HE&D) A.E. και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E. τη σύμβαση εξαγοράς

των αντίστοιχων μεριδίων τους στην ELPEDISON Α.Ε., αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό στο 100% την ισότιμη συμμετοχή τους στην ελληνο-ιταλική κοινοπραξία που κατέχει ηγετική θέση στην ελεύθερη ενεργειακή αγορά της Ελλάδας.

H αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται να γίνει μετά την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων.

 

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική παγίωσης της θέσης της EDISON στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπου αναμένονται σημαντικές εξελίξεις εν όψει της επικείμενης υιοθέτησης του ευρωπαϊκού target model και της σταδιακής απανθρακοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής.

Η ELPEDISON, με δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, εγκατεστημένης ισχύος 820 MW και με περίπου 150.000 πελάτες, είναι η πρώτη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στην Ελλάδα και ο εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της αγοράς.

Χάρις στις εδραιωμένες ικανότητες και την εμπειρία της EDISON και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η ELPEDISON φιλοδοξεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της προμήθειας ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και βέλτιστων ενεργειακών λύσεων.