Σε δωρεά τροφίμων προχώρησε η Barilla Hellas, στο πλαίσιο του κοινωνικού της σκοπού για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε», προσέφερε περισσότερους από 14 τόνους προϊόντων σε κοινωνικούς φορείς.