Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων, υλοποιεί από κοινού με την Computer Solutions, το 3 τμήμα του διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και ψηφιακής καταγραφής ιατρικών εξετάσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της χώρας. Η σύμβαση καλύπτει 37 Δημόσια Νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω προηγμένων τεχνολογικών λύσεων. Το έργο υπολογίζεται να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ένωση Intracom Telecom & Computer Solutions έχει αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός εθνικού συστήματος για την ψηφιακή διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων (PACS), συμπεριλαμβανομένου σχετικού εξοπλισμού για τις υποδομές των Νοσοκομείων. Το συγκεκριμένο τμήμα εστιάζει στις δομές που βρίσκονται στην 2η και 5η Υγειονομική Περιφέρεια, όπου θα εγκατασταθεί η σύγχρονη λύση Enterprise Imaging της Agfa Healthcare, προσφέροντας στα νοσοκομεία τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα αρχεία τους και να επιβεβαιώνουν εκτελεσμένες εξετάσεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.