Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τη Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Οικονομικής

Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας για τον μήνα Ιούλιο,όπως μας τα έστειλε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

 

http://Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της βιομηχανίας « Ιούλιος 2019»

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα

Τηλ: 210 9211211, Φαξ: 210 9228130

Web: www.iobe.gr

Τελευταία νέα