Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» , ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και προχώρησε στην ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, τρία (3) μέλη στο Δ.Σ. της εταιρείας διορίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει (το ή ποσοστό) 31,18% του μετοχικού κεφαλαίου της , ύστερα από σχετική επιστολή των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Στη συνεδρίαση που ακολούθησε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY Holdings συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

 2. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 3. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 4. Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος

 5. Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 6. Νικόλαος Βρεττός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 7. Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 8. Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 9. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 10. Aλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

 11. Άννα Ροκοφύλλου, μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Σιάμισιης απαντά σε ερωτήσεις των Μετόχων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Τρία χρόνια μετά την έγκριση του στρατηγικού πλάνου για το μετασχηματισμό της Εταιρείας, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε όλους τους επιχειρηματικούς πυλώνες και οι επιδόσεις μας αποδεικνύουν ότι πράξαμε σωστά όταν τολμήσαμε να αλλάξουμε. Η σημερινή HELLENiQ ENERGY διατηρεί τα πολλά θετικά στοιχεία που παραδοσιακά είχε, αλλά ταυτόχρονα έχει πετύχει να μετεξελιχθεί σε μια πιο σύγχρονη και ευέλικτη εταιρία, που πρωτοστατεί στην ενεργειακή μετάβαση και έχει ευδιάκριτο στίγμα. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το απερχόμενο ΔΣ που συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία μας και ειδικά τον Γιάννη Παπαθανασίου, που με την εμπειρία του βοήθησε στην πορεία αυτή. Ταυτόχρονα, καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, μεταξύ αυτών και τον νέο Πρόεδρο Σπήλιο Λιβανό. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν κι εκείνοι στην κοινή προσπάθεια, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισχυροποίηση του Ομίλου».

  

Από αριστερά, ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY κ. Σπήλιος Λιβανός, o απερχόμενος Πρόεδρος κ. Γιάννης Παπαθανασίου και δίπλα του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε: «Στις προκλήσεις των τελευταίων ετών αευση..παντήσαμε, ως Διοίκηση, με σαφές σχέδιο και ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, που μας επέτρεψε να κατακτήσουμε μια βελτιωμένη θέση στη νέα ενεργειακή αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους όλων των εταιρειών του ομίλου, για τη συνεισφορά τους. H δική τους προσπάθεια είναι που ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για ένα επιτυχημένο μέλλον. Οφείλω μια ειδική αναφορά στον Ανδρέα Σιάμισιη, στο πρόσωπο του οποίου η εταιρεία έχει βρει τον καλύτερο δυνατό ηγέτη. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που βρήκα και στην HELLENiQ ENERGY που αφήνω καθώς αποχωρώ, τα θεμέλια για ένα πιο ασφαλές μέλλον ανάπτυξης έχουν ήδη εδραιωθεί. Είμαι βέβαιος ότι και ο νέος Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας θα κινηθεί δημιουργικά, στην ίδια κατεύθυνση.»

Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπήλιος Λιβανός, τόνισε: «Με αίσθημα ευθύνης και μεγάλη χαρά, αναλαμβάνω τη θέση του Προέδρου σε έναν ιστορικό ελληνικό Όμιλο, που βρίσκεται στην αιχμή της επιχειρηματικής ζωής του τόπου και πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για την ενεργειακή μετάβαση και την Πράσινη Ανάπτυξη. Διατηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, θα εργαστούμε όλοι με συνέπεια για να επιταχυνθεί η πορεία μετασχηματισμού της εταιρίας μας, παρέχοντας στήριξή στη Διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου, ώστε μαζί να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο.»

Νωρίτερα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023, με ημερομηνία αποκοπής την 10η Ιουλίου 2024. Λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή που έχει ήδη διανεμηθεί, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα €0,90 ανά μετοχή, ενώ το συνολικό ποσό διανομής ξεπερνά τα €275 εκατ..