broustis

Έχει πάνω από 25ετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (διμερή, κοινοπρακτικά, ομολογιακά δάνεια και παράγωγες πράξεις) με μεγάλες εγχώριες και διεθνείς Τράπεζες στον τομέα της χρηματοδότησης εταιρειών Κοινής Ωφέλειας, με επιτυχημένο ιστορικό στη σύναψη και εξυπηρέτηση μεγάλου ύψους χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στη διαχείριση των σχέσεων με τους Οίκους Αξιολόγησης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στην επίλυση πολύπλοκων διοικητικών, επιχειρησιακών και στρατηγικών ζητημάτων. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και λειτουργούν σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον.

Eίναι απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts in Economics από το Πανεπιστήμιο του Kent της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.

1987-1988: Επιχειρησιακός ερευνητής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με αντικείμενο τη σύνταξη μελετών για την οικονομική αξιολόγηση της προμήθειας οπλικών συστημάτων.
1988-1990: Επίκουρος Καθηγητής στα ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με αντικείμενο τη διδασκαλία των μαθημάτων «Διεθνές Εμπόριο», «Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης», «Χρηματοδοτική Διοίκηση».
1991–2007(ΔΕΗ):Υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εξυπηρέτηση όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της ΔΕΗ, καθώς και για τη βελτιστοποίηση-μέσω της διενέργειας παραγώγων πράξεων- του δανειακού της χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου υγρών καυσίμων, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε σημαντικό αριθμό πολύπλοκων και εξειδικευμένων συναλλαγών, μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο.

2007- 2013(ΔΕΗ): Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών, αρμόδιος επίσης για την δημιουργία και απόσχιση των θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
2013-2014( ΔΕΗ): Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Συμβουλίου Διεύθυνσης , με αρμοδιότητα την επίβλεψη και την παρακολούθηση της επίδοσης και της απόδοσης επί των παραχωρούμενων κεφαλαίων, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. Την ίδια περίοδο, υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Υπεύθυνος Έργου της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ .
2014-2021 (ΔΕΔΔΗΕ): CFO, με επιπρόσθετες αρμοδιότητες ως Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών στους τομείς της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Στέγασης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Από τον 6/2020, κατέχει τη θέση του Ειδικού Συμβούλου στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν επιχειρησιακούς κινδύνους.

Υπήρξε στη ΔΕΗ μέλος πολλών ομάδων εργασίας σε θέματα εταιρικού μετασχηματισμού, επέκτασης των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, αναδιάρθρωσης της διοικητικής και οργανωτικής δομής, κατάρτισης και διαχείρισης συστημάτων αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας , καθώς και διαχείρισης κινδύνων .
Έχει διατελέσει Μέλος ΔΣ των Εταιρειών ” Waste Syclo SA” ( και CFO της Εταιρείας ), “PPC Finance plc”(και CEO της Εταιρείας), ”ΑΔΜΗΕ ΑΕ” ( και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας), “ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες ΑΕ” , μέλος των ομάδων εργασίας της EURELECTRIC “Enterprise Risk Management” και “Finance and Economics” καθώς και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και Του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ).
Έχει διατελέσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα ενέργειας του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Είναι:
• Εγκεκριμένος εισηγητής σε προγράμματα του ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ,
• Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας (2014 έως σήμερα) και Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής (3/2014 – 3/2018)
• Μέλος Της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), στην οποία συμμετέχει στις ομάδες εργασίας «καινοτομία, τεχνολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός» και «ESG».
• Μέλος Του Οικονομικού Επιμελητηρίου,
• Μέλος Του Συλλόγου Αποφοίτων της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής

Πρόσφατη δημοσίευση : ( 26/3/2022).
• Η διεύρυνση του ρόλου του CFO στη νέα εταιρική πραγματικότητα.
https://www.powergame.gr/epichirisis/223007/i-dievrynsi-tou-rolou-tou-cfo-sti-nea-etairiki-pragmatikotita/