ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8 ΚΑΙ 9 Ιουλίου 2020 για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις των Ελλήνων Παραγωγών με τους Ιταλούς Agents

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και για την καλύτερη οργάνωση των διαδικτυακών επιχειρηματικών συναντήσεων μεταφέρεται σε νέες ημερομηνίες το Virtual Forum των ιταλών εμπορικών πρακτόρων/agents. ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: To

Fiera Cibus rinviata a maggio 2021 a Parma

Slittata inizialmente da maggio a settembre 2020 causa coronavirus, la XX edizione del Salone internazionale dell’alimentazione Cibus è stata riprogrammata al prossimo anno, dal 4 al 7 maggio 2021. La

Vino: nasce prima fiera digitale sempre aperta

Piattaforma promuove incontri fra cantine e importatori esteri E’ il web ad offrire una delle prime possibilità utili a superare le difficoltà da lockdown agli imprenditori del vino, con “Wine

Consorzio San Daniele: aumentano le vendite

TRIESTE – Calo della produzione per il 10 per cento ma incremento delle vendite nella grande distribuzione, dunque del prodotto stagionato, per il 30/35 per cento e accelerazione delle vendite