Στην κοινωνική και κυκλική οικονομία και την εμπέδωσή τους μέσα από το τρίπτυχο, που συνδέει τις έξυπνες πόλεις με τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και τη ψηφιοποίηση πληροφοριών, στάθηκε ο Founder και CEO της BluPeak Estate Analytics, Βασίλης Ηλιόπουλος, μιλώντας στην 4η έκθεση PREMIUM REAL ESTATE EXPO, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Μαΐου στο MEC Παιανίας.

«Στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας το τρίπτυχο “Έξυπνη Πόλη”, Ψηφιοποίηση πληροφοριών, Διαχείριση Δημόσιας περιουσίας χρήζει ιδιαίτερης μνείας και προσοχής. Αυτές είναι τρεις αλληλεξαρτώμενες έννοιες που δημιουργούν πρακτικές εφαρμογές που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και μπορούν να συνταχθούν κάτω από την σκέπη της κοινωνικής οικονομίας και γιατί όχι κάτω από τις δραστηριότητες της κυκλικής οικονομίας» είπε συγκεκριμένα ο κ. Ηλιόπουλος και προχώρησε οριοθετώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ανάγκης των έξυπνων πόλεων.

«Αρχικά στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικά δομημένης κοινωνικής πολιτικής η δημιουργία έξυπνων πόλεων αποτελεί προτεραιότητα. Έξυπνη Πόλη είναι η πόλη που έχει αντιληφθεί τις πολλαπλές δυνατότητες της τεχνολογίας και τη χρησιμοποιεί προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη και ολόκληρου του Δήμου, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του αποτύπωμα. Είναι η πόλη στην οποία τα παραδοσιακά δίκτυα γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών επικοινωνίας προς όφελος των πολιτών και της επιχειρηματικότητας» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος και πέρασε στην ανάγκη υιοθέτησης εννοιών όπως Data Analytics, Digitization και Digitalization και εξήγησε πως στο τρίπτυχο «Έξυπνη Πόλη-Ψηφιοποίηση πληροφοριών-Διαχείριση Δημόσιας περιουσίας», έρχεται η BluPeak Estate Analytics να ανταποκριθεί δυναμικά.

«Σε αυτή λοιπόν την εποχή της ταχύτητας και του αναγκαίου προγραμματισμού, η συμβολή της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης της πληροφορίας για την δημιουργία κοινωνικού οφέλους εντός των έξυπνων πόλεων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Έννοιες όπως Data Analytics, Digitization και Digitalization αποτελούν εργαλεία ευρείας εφαρμογής στην αποτελεσματική διαχείριση οργανισμών, έργων αλλά και κοινωνιών».

«Η BluPeak Estate Analytics είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός που στοχεύει στην ψηφιοποίηση των αρχείων της ακίνητης περιουσίας ενός δήμου, μιας περιφέρειας, ενός ιδιωτικού οργανισμού, ή ενός ιδιοκτήτη ακινήτου για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μητρώου ακινήτων. Αποτυπώνουμε το οικοδομικό DNA της ακίνητης περιουσίας μέσω της ψηφιοποίησης, οπτικοποίησης και μια σειράς άλλων αναλύσεων. Συμβάλλουμε στην αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Βοηθούμε με τις εφαρμογές μας στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων και των επιχειρήσεων που επιθυμούν την υιοθέτηση έξυπνων στρατηγικών και λύσεων» συνέχισε ο Founder και CEO της BluPeak Estate Analytics και εξέφρασε την πεποίθηση πως με την κατάλληλη τεχνογνωσία και διάθεση για πρόοδο, μπορούμε να διασφαλίσουμε μακροχρόνια βιωσιμότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.