Διεθνής ημέρα Ιταλικής κουζίνας η 17η Ιανουαρίου και το Retail Today ετοίμασε ένα Special Edition
με την αιγίδα του Έλληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας .